Mac Baren

Mac Baren Tobacco Company, tidigare Harald Halberg, Tobaks- og Cigarfabrik, är en dansk tillverkare av tobaksprodukter. Företaget tillverkar  piptobak, rulltobak och rökfri tobak i sin fabrik i Svendborg.

Företaget bildades 1887, då grundaren Harald Halberg köpte Svend Bønnelyckes tobaksspinneri och fortsatte som en modern tobaksfabrik under namnet Harald Halberg Tobaks- og Cigarfabrik. (Harald Halberg Cigarr- och Tobaksfabriker) Företaget döptes om till Mac Baren Tobacco Company 1995, eftersom företaget hade blivit synonymt med dess framgångsrika Mac Baren-linje av piptobak. 

Historia

Företaget spårar sin historia tillbaka till 1826 då Svend Bønnelycke (1800-1876) grundade en tobaksfabrik i Svendborg. Den förvärvades 1887 av Harald Halberg (1850' 1919) och togs senare över av hans son Einar Halberg (född 1881) och sonsonen Jørgen Halberg (född 1915). 

Företagets mest populära tobakslinje är för närvarande dess Mixture-linje av piptobak, som introducerades 1958.

2013 köpte Mac Baren Sutliff Tobacco, Pipe Tobacco Division i  USA ,och döpte omedelbart om företaget till sitt ursprungliga namn Sutliff Tobacco Company. Sutliff utsågs därefter till distributör av alla Mac Baren-produkter i USA. I Sverige säljs fn 4 olika varianter av piptobak 
JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.